Ενσιλωτής

Το ιστολόγιο λειτουργεί στο περιβάλλον του Google Blogger και ο Blogger χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υηρεσιών, την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με την περιήγηση στο ιστολόγιο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

ΡΑΕ και Αλουμίνιο: όλες οι καλές δουλειές χρειάζονται τη διακομματική συναίνεση.


Με το άρθρο 197 παρ. 1 του ν. 4001/2011 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3468/2006  ως εξής: "2. Το δικαίωμα προτεραιότητας που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας Αυτοπαραγωγών, εφόσον η πλεονάζουσα ενέργεια παράγεται ως ΣΗΘΥΑ κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β` της προηγούμενης παραγράφου και για το τμήμα της παραγόμενης ενέργειας που δεν υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 20% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας."

Και με την παρ. 2 προστέθηκε τρίτο εδάφιο στην περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3468/2006 ως εξής: "Από 1.9.2011 δικαίωμα προτεραιότητας κατά την κατανομή του Φορτίου από τον αντίστοιχο Διαχειριστή έχουν όλες οι Μονάδες ΣΗΘΥΑ ανεξαρτήτως Εγκατεστημένης Ισχύος."

Αυτές οι ρυθμίσεις του Αυγούστου 2011, με Υπουργό ΠΕΚΑ τον Παπακωνσταντίνου, (λίγο αφού είχε "χάσει" το σχετικό δισκάκι με τη λίστα Λαγκάρντ και είχε δώσει το στικάκι στο Βενιζέλο, για να το ξεχάσει με τη σειρά του), μπορεί να φαίνονται εντελώς γενικές, στην πράξη ωστόσο ήταν εντελώς ειδικές κι έδωσαν το δικαίωμα στη μονάδα φυσικού αερίου της Αλουμίνιο να χαρακτηριστεί "εν μέρει" ως ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) και να αποζημιώνεται ανάλογα. 

Φαίνεται ωστόσο πως το "εν μέρει" είναι αυτό που λέμε "μισές δουλειές", οπότε, με την Απόφαση 516/2016, (ΑΔΑ: ΩΣΡ4ΙΔΞ-ΝΞ2), ανέλαβε η ΡΑΕ να κάνει επιτέλους τη "σωστή κι ολοκληρωμένη" δουλειά: "Τροποποίηση των τριών (3) αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘ της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ (ΑτΕ), συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 334 MW, στη θέση Άγιος Νικόλαος, του Δ.Δ. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος προκειμένου για την ενοποίησή τους σε μία άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδα ΣΗΘ και χαρακτηρισμός της Μονάδας αυτής ως Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3734/2009 και του ν. 3468/2006 όπως ισχύουν".

Μιλούμε πάντα για τη μονάδα φυσικού αερίου που θεωρητικά κατασκευάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες της μεταλλουργίας σε ηλεκτρισμό όταν έληξε η διαβόητη "σύμβαση της Πεσινέ" κι από άδεια αυτοπαραγωγού απέκτησε άδεια παραγωγού, επί υπουργίας Φώλια αν το θυμάμαι σωστά, προκειμένου να πουλά ακριβά στο σύστημα και ν' αγοράζει φθηνά απ' τη ΔΕΗ, σ' ένα εντελώς Ελληνικού τύπου "arbitrage" ηλεκτρισμού, ένα αλισβερίσι που ποτέ δεν συγκίνησε ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη.

Η μονάδα αποτελείται στην πραγματικότητα, όπως φαίνεται στην απόφαση της ΡΑΕ, από δύο αεριοστρόβιλους των 125 MW κι έναν ατμοστρόβιλο των 84 MW, σύνολο 334MW. Απ' αυτά τα 334MW μέχρι τώρα βλέπαμε στα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ ως "κατανεμόμενα" για τις ανάγκες του συστήματος τα 130MW, μένει συνεπώς να δούμε αν σύντομα τα 130 θα αυξηθούν σταδιακά για να προσεγγίσουν ή και να περάσουν τα 300. Προς το παρόν πάντως δεν το έχω δει.

Εκείνο που προκύπτει ως πολύ ενδιαφέρον απ' την Απόφαση 516/2016 είναι πως ...
οι τρεις επιμέρους μονάδες έχουν τρεις διαφορετικές άδειες παραγωγής, με τρεις διαδοχικές Υπουργικές Αποφάσεις στις 8/10/2001, άδειες που τροποποιήθηκαν με νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις στις 2/12/2004, 17/6/2005, 29/4/2008 και 30/7/2009. Πήραν τρεις άδειες εγκατάστασης στις 27/4/2009 και μια άδεια λειτουργίας στις 17/1/2013. Με Αποφάσεις της ΡΑΕ (700/2012 και 341/2013) χορηγήθηκαν/τροποποιήθηκαν Ειδικοί Λειτουργικοί Όροι. Αλλά, τόσα χρόνια και τόσες άδειες μετά, κανείς στο ΥΠΕΚΑ και στη ΡΑΕ δεν είχε καταλάβει πως οι τρεις επιμέρους μονάδες ήταν στην πραγματικότητα μόνο μία, το κατάλαβε μόνο η τωρινή ΡΑΕ και στις 29/6/2016 εξέδωσε "Ανακοίνωση σχετικά με την πρόθεση της Αρχής να ενοποιήσει σε μία ενιαία άδεια τις τρεις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘ της εταιρείας ΑτΕ". Έτσι ακριβώς το γράφει: "ενέργειας από ΣΗΘ". Άλλο ΣΗΘ κι άλλο ΣΗΘΥΑ, οπότε έπρεπε να προηγηθεί η ενοποίηση των μονάδων, για να χαρακτηριστούν, όλες μαζί πλέον, ως ΣΗΘΥΑ και να αμείβονται ανάλογα.

Οι αναρτήσεις μας δημοσιεύονται στο greeklignite.blogspot.gr και στο Facebook, στη διεύθυνση Greeklignite! Πατήστε "Μου αρέσει" (Like) στη σελίδα μας, για να έχετε πιο άμεση ενημέρωση! Και ανοίγετε τις αναρτήσεις, καθώς το Facebook δεν θα σας τις εμφανίζει καθόλου στη ροή αν δει πως δεν τις ανοίγετε. 

Έτσι λοιπόν "βάσει των διαθέσιμων στοιχείων στη ΡΑΕ και ιδίως των σχετικών εκθέσεων και των τεχνικών παραρτημάτων που έχουν υποβληθεί από την ΑτΕ και τον Πιστοποιημένο Φορέα, διαπιστώθηκε ότι η πραγματική λειτουργία της μονάδας συνιστά λειτουργία μιας ενιαίας μονάδας συνδυασμένου κύκλου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υπέρθερμου ατμού για απ’ ευθείας αξιοποίησή του σε θερμική διεργασία (εργοστάσιο αλουμίνας-αλουμινίου), με ανάκτηση της θερμότητας των καυσαερίων της μιας εκ των δύο αεριοστροβιλικών μονάδων που κατά κανόνα βρίσκεται σε λειτουργία, σε λέβητα ανάκτησης θερμότητας. Ο δημιουργούμενος ατμός αξιοποιείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στη θερμική διεργασία με δύο κατά βάση ρεύματα υψηλής και μέσης πίεσης, και κατά ένα μικρότερο ποσοστό στη λειτουργία της ατμοστροβιλικής μονάδας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η πραγματική λειτουργία της μονάδας επιβάλει έτσι κι αλλιώς τη σχετική τροποποίηση- ενοποίηση των εν λόγω τριών διακριτών αδειών παραγωγής. Περαιτέρω, η ατμοστροβιλική μονάδα διαθέτει εφεδρικό λέβητα διπλού καυσίμου με διακριτή τροφοδοσία καυσίμου, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑτΕ και του Πιστοποιημένου Φορέα που διαθέτει η ΡΑΕ, δεν λειτουργεί σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του εργοστασίου παρά μόνο δύναται να ενεργοποιηθεί σε έκτακτες καταστάσεις (π.χ. μη λειτουργία της αεριοστροβιλικής μονάδας)."

Τώρα λοιπόν που επιτέλους μετά από 15 χρόνια μάθαμε ποια είναι η "πραγματική λειτουργία της μονάδας", αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι πως απ' το 2001 μέχρι και το 2016 η "πραγματική" λειτουργία της μονάδας δεν άλλαξε σε τίποτα, η ίδια μονάδα που κατασκευάστηκε εξαρχής για να δίνει ρεύμα στο Αλουμίνιο, που δεν χαρακτηρίστηκε ΣΗΘΥΑ ούτε το 2008 ούτε το 2011, χωρίς καμιά αλλαγή και με το ίδιο νομικό πλαίσιο βρέθηκε να μετατρέπεται το 2016 σε μονάδα ΣΗΘΥΑ.  

Το πρώτο "δωράκι" λοιπόν το έκανε η ΝΔ επί υπουργίας Φώλια, όταν έδωσε το δικαίωμα ο "αυτοπαραγωγός" να μετατραπεί σε "παραγωγό" και να πουλά ακριβά στο σύστημα, αγοράζοντας φθηνά απ' τη ΔΕΗ, το δεύτερο "δωράκι" το έκανε το Πασοκ επί υπουργίας Παπακωνσταντίνου, όταν χαρακτήρισε τη μονάδα "εν μέρει" ως ΣΗΘΥΑ και τώρα το τρίτο και καλύτερο "δωράκι" το έκανε η συγκυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ, χαρακτηρίζοντας ολόκληρη πλέον τη μονάδα ως ΣΗΘΥΑ. Ποιος είπε ότι οι καλές δουλειές δεν χρειάζονται διακομματική συναίνεση; Και κάτι τέτοιες πρακτικές είναι που βάζουν άλλο ένα καρφί στο φέρετρο της αξιοπιστίας της συγκυβέρνησης Σύριζα-ΑΝΕΛ, (καθώς τα περί "ανεξαρτησίας" της ΡΑΕ ήταν πάντα και θα είναι παραμύθια για μικρά παιδιά). Ίσως βέβαια κάτι να μην έχω καταλάβει και σωστά, καθώς δεν είδα ούτε μια ανακοίνωση για το θέμα απ' τη συνήθως λαλίστατη ΓΕΝΟΠ. Κι αν κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά, ευχαρίστως ν' ακούσω και την άλλη άποψη.
 
Για να "χρυσωθεί ίσως το χάπι", με την Απόφαση 516/2016 "ο Αδειούχος υποχρεούται, κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας της Μονάδας (προφανώς ως ΣΗΘΥΑ για 334MW πλέον), να έχει επιστρέψει αρμοδίως το σύνολο των επιδοτήσεων ή οικονομικών ενισχύσεων που έχει λάβει ένεκα του χαρακτηρισμού του ως Αυτοπαραγωγού με τις αποφάσεις της 5/6/2002, 21/3/2003 και 24/10/2006". Δηλαδή μέχρι τώρα η μονάδα εξακολουθούσε να θεωρείται "αυτοπαραγωγός", και εκμεταλλευόταν τα κεφάλαια των επιδοτήσεων & ενισχύσεων, παρά το ό,τι πουλούσε κανονικά στο σύστημα; Ένα "εύγε" και στο ΥΠΕΚΑ και στη ΡΑΕ και στην Ελληνική δικαιοσύνη!


2 σχόλια:

 1. Στήν Ελλάδα αν είσαι Μυτιληναίος ολα γίνονται. Επί ΝΔ μέ
  τροπολογία τού μαντηλάκια Υπουργού κ.Φώλια τό 2008 ( Μεγάλη Πέμπτη) αλλάζει τόν χαρακτηρισμό τού " αυτοπαραγωγού " οπως σωστά αναφέρεται στά άρθρο καί τόν μετετρεπει σέ " παραγωγό ".Αποδεικνύεται ως ο πιό έξυπνος επιχειρηματίας στήν Ελλάδα.Τού δίνεται η δυνατότητα νά πουλάει τό ρεύμα πού παράγεται από τήν μονάδα του στήν ΔΕΗ ακριβά καί κατόπιν νά προμηθεύεται από τήν ΔΕΗ τό ρεύμα πού προηγουμένως πούλησε στήν ΔΕΗ
  φθηνότερα από τήν τιμή πού τήν πούλησε. Αυτό έιχε σάν αποτέλεσμα η ΔΕΗ νά έχει ζημία 48 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.Η ΓΕΝΟΠ κατήγγειλε τό γεγονός αυτό στόν τύπο έντυπο καί ηλεκτρονικό ΚΑΙ στόν εισαγγελέα. Δυστυχώς αυτό συνεχίζεται έως σήμερα.Τώρα πώς γίνεται μία μονάδα πού καίει φυσικό αέριο νά χαρακτηρίζεται ώς ανανεώσιμη καί νά μπαίνει πρώτη στό Σύστημα όταν οι υδροηλεκτρικές μονάδες τής ΔΕΗ ( οι μόνες ανανεώσιμες ) δέν χαρακτηρίζονται ανανεώσιμες. Συμφωνώ σέ όλα πού αναφέρονται στό άρθρο μέ μία ένσταση αυτή τής απραξίας τής ΓΕΝΟΠ οτι σιώπησε.
  Υ.Σ πρίν δύο-τρία χρόνια διάβασα σ' ένα περιοδικό πού αναφερόταν στόν κ.Μυτιληναίο καί τόν χαρακτήριζε ως τόν πιό εξυπνο καί δημιουργικό επιχειρηματία στήν Ελλάδα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ πάντως έψαξα και δεν βρήκα ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ για την 516/2016 Απόφαση της ΡΑΕ. Αν εσείς τη βρήκατε, παρακαλώ στείλτε το σύνδεσμο, ώστε να ενημερωθούν οι αναγνώστες.

   Διαγραφή