Ενσιλωτής

Το ιστολόγιο λειτουργεί στο περιβάλλον του Google Blogger και ο Blogger χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υηρεσιών, την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με την περιήγηση στο ιστολόγιο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Θέσεις στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τον "Εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας"


Όπως είχε προαναγγείλει απ' τη σελίδα του στο Facebook, το ιστολόγιο συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας". Η διαβούλευση αναρτήθηκε στις 4 Μαρτίου 2020, 07:00 και είναι ανοικτή σε σχόλια έως τις 18 Μαρτίου 2020, 09:00. Για να μπορείτε να παρακολουθήσετε σωστά το θέμα, χρήσιμο είναι πρώτα να δείτε τόσο την Αιτιολογική έκθεση όσο και το κείμενο του νομοσχέδιου. Ο σχολιασμός γίνεται ανά άρθρο και οι θέσεις που κατέθεσε το ιστολόγιο φαίνονται πιο κάτω:  

Γενικά για το νομοσχέδιο:
Καταρχήν, για την «απλοποίηση» χρειάζονται 32 σελίδες Αιτιολογική Έκθεση και 73 σελίδες Νομοσχέδιο, συνεπώς μόνο για «απλοποίηση» δεν πρόκειται και ο νομοθέτης προσφέρει κακή υπηρεσία στη χώρα. Προκειμένου η Ελλάδα να γίνει κάποτε ευνομούμενο κράτος θα πρέπει να μειωθεί δραστικά ο συνολικός όγκος της νομοθεσίας, είναι απολύτως αδύνατο για τον πολίτη, ακόμα και για τους νομικούς, να παρακολουθήσουμε τη χαώδη νομοθεσία.
Εδώ δεν βλέπουμε «εκσυγχρονισμό», βλέπουμε μόνο πρόθεση δημιουργίας μιας κατάστασης του τύπου «μπάτε σκύλοι αλέστε κι αλεστικά μη δίνετε», που δεν αρμόζει σε οργανωμένες κοινωνίες που σέβονται τους πολίτες τους.
Συνεπώς το ιστολόγιο συμφωνεί καταρχήν με όλους όσους ζητούν παράταση της διαβούλευσης, ωστόσο, λόγω και των ειδικών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία κορονοϊού, προτείνει τη συνολική απόσυρση του εντελώς προβληματικού νομοσχέδιου. (Η τελευταία αυτή παράγραφος αποτελεί προοίμιο στα σχόλια κάθε άρθρου και ακολουθεί ο ειδικός σχολιασμός του άρθρου).

Ειδικά για το Άρθρο 1:
Η διάρκεια ισχύος των ΑΕΠΟ πρέπει να μειωθεί, όχι να αυξηθεί, επειδή διαρκώς προστίθενται νέα επιστημονικά δεδομένα για τις επιπτώσεις των «Α»ΠΕ, ιδίως για τις επιπτώσεις των υπόηχων των αιολικών σε ανθρώπους και ζώα. Η ανάπτυξη αιολικών & φωτοβολταϊκών έγινε και συνεχίζει να γίνεται εντελώς άναρχα και οι ΑΕΠΟ δεν λαμβάνουν υπόψη τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για τις επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων, τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στο μικροκλίμα, στους υδροφόρους ορίζοντες, κλπ. Επιπλέον, στις ΑΕΠΟ δεν υπάρχει πρόβλεψη για διασφάλιση της αρχής της αειφορίας του άρθ. 24 του Συντάγματος ή και την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία και το νομοσχέδιο δεν αναφέρει το παραμικρό σχετικά.
Η παράταση λόγω ύπαρξης ISO 14001 είναι εντελώς εσφαλμένη και πρέπει να καταργηθεί εντελώς. Απαιτείται η θεσμοθέτηση ελεγκτικού φορέα, που θα διασφαλίζει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και μόνο μετά από επιτυχή επιθεώρηση να μπορεί να παρατείνεται η ΑΕΠΟ.

Ειδικά για το Άρθρο 2:
Είναι εντελώς απαράδεκτο να ορίζονται μικρές προθεσμίες εξέτασης φακέλων από τις υπηρεσίες και μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών, να τεκμαίρεται πως οι γνωμοδοτήσεις θεωρούνται θετικές. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο όγκο αιτήσεων σε συνδυασμό με την ανεπαρκή στελέχωση της διοίκησης, ή θα πρέπει να αυξηθούν οι προθεσμίες σε τρόπο που να επιτρέπουν την ουσιαστική και όχι τυπική εξέταση των φακέλων από τη διοίκηση ή οι γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να θεωρούνται αρνητικές.
Τριάντα (30) εργάσιμες είναι ένας ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να ελεγχθεί ένας φάκελος 300-500 σελίδων με σχέδια, χάρτες, τεχνικά χαρακτηριστικά, κλπ. Οι πολύ σύντομες προθεσμίες δείχνουν πρόθεση δημιουργίας μιας κατάστασης του τύπου «μπάτε σκύλοι αλέστε κι αλεστικά μη δίνετε», που δεν αρμόζει σε οργανωμένες κοινωνίες που σέβονται τους πολίτες τους.
Δεν υπάρχει απολύτως κανείς λόγος βιασύνης μη τυχόν και χάσουμε κάποιο κελεπούρι, στο τέλος του 2019 είχαμε περί τα 6000MW αιολικά και φωτοβολταϊκά κι αυτά αποδείχθηκαν εντελώς ανίκανα ν’ αντικαταστήσουν αξιόπιστα έστω και μία (1) παλιά λιγνιτική μονάδα των 300MW. Μας ζητάτε να χρυσοπληρώνουμε επενδύσεις σε μη αξιόπιστες πηγές ηλεκτροδότησης, με λεφτά που δεν έχουμε και δανειστήκαμε με όρους μνημονίων.

Ειδικά για το Άρθρο 3:
Η διαδικασία ανανέωσης ΑΕΠΟ δεν μπορεί να είναι μια τυπική διαδικασία όπου κάποιος υπάλληλος, που ενδεχομένως δεν έχει καν την απαραίτητη κατάρτιση, ελέγχει αν υπάρχουν ή όχι δικαιολογητικά στο φάκελο. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει έλεγχος της ουσίας των δικαιολογητικών, από ειδικά καταρτισμένα στελέχη της διοίκησης. Είναι εντελώς απαράδεκτο να ...
ορίζονται μικρές προθεσμίες εξέτασης φακέλων από τις υπηρεσίες και μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών, να τεκμαίρεται πως οι γνωμοδοτήσεις θεωρούνται θετικές. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο όγκο αιτήσεων σε συνδυασμό με την ανεπαρκή στελέχωση της διοίκησης, ή θα πρέπει να αυξηθούν οι προθεσμίες σε τρόπο που να επιτρέπουν την ουσιαστική και όχι τυπική εξέταση των φακέλων από τη διοίκηση ή οι γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να θεωρούνται αρνητικές.
Οι πολύ σύντομες προθεσμίες δείχνουν πρόθεση δημιουργίας μιας κατάστασης του τύπου «μπάτε σκύλοι αλέστε κι αλεστικά μη δίνετε», που δεν αρμόζει σε οργανωμένες κοινωνίες που σέβονται τους πολίτες τους.
Δεν υπάρχει απολύτως κανείς λόγος βιασύνης μη τυχόν και χάσουμε κάποιο κελεπούρι, στο τέλος του 2019 είχαμε περί τα 6000MW αιολικά και φωτοβολταϊκά κι αυτά αποδείχθηκαν εντελώς ανίκανα ν’ αντικαταστήσουν αξιόπιστα έστω και μία (1) παλιά λιγνιτική μονάδα των 300MW. Μας ζητάτε να χρυσοπληρώνουμε επενδύσεις σε μη αξιόπιστες πηγές ηλεκτροδότησης, με λεφτά που δεν έχουμε και δανειστήκαμε με όρους μνημονίων.

Ειδικά για το Άρθρο 4:
Εάν και εφόσον υποβάλλεται νέα ΜΠΕ, θα πρέπει να υπάρχει απ’ την αρχή η διαδικασία εξέτασης από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα. Επιπλέον και το πιο βασικό, το νομοσχέδιο δεν δίνει πουθενά την παραμικρή κατεύθυνση της βελτίωσης της απαράδεκτα χαμηλής ποιότητας των ΜΠΕ, που αποτελούν εκθέσεις ιδεών με παράθεση ευχολογίων, αναπαράγονται πανομοιότυπες με αντιγραφή+επικόλληση (copy+paste), τηρούν τον τύπο κι αποφεύγουν την ουσία.

Ειδικά για το Άρθρο 8:
Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο έχει κατασκευαστεί σε τρόπο που να πρέπει να συνδεθεί κανείς με κωδικούς ΑΑΔΕ. Προτείνεται να διαχωριστεί η είσοδος για «κατέβασμα» στοιχείων ή σχολιασμό, που να εξακολουθήσει να γίνεται με σύνδεση με κωδικούς ΑΑΔΕ, από την απλή θέαση στοιχείων, που πρέπει να είναι ελεύθερη, συμβάλλοντας στη διαφάνεια της πληροφόρησης των πολιτών.

Ειδικά για το Άρθρο 12:
Η προχειρότητα σύνταξης του νομοσχέδιου αποδεικνύεται από την παράγραφο 1 του Άρθρου 12, όπου υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στην ολόγραφη (πέντε) και την αριθμητική (25) τιμή. Τα πέντε χρόνια ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγού είναι πολύ μικρός χρόνος για υλοποίηση επενδύσεων, τα εικοσιπέντε είναι πολύ μεγάλος για το είδος επενδύσεων που προορίζεται να καλύψει, πολύ περισσότερο αν ανανεωθεί για άλλα 25. Προτείνεται αρχική ισχύς είκοσι (20) ετών, με δυνατότητα παράτασης ανά δεκαετία.
Η πρόβλεψη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και χερσαίων αιολικών σταθμών σε περιοχές Natura πρέπει να απαλειφθεί εντελώς, στις περιοχές αυτές δεν πρέπει να επιτρέπεται τέτοια επέμβαση. Ειδικά για τα χερσαία αιολικά πρέπει να διακοπεί κάθε περαιτέρω ανάπτυξη στο σύνολο της χώρας, καθώς στο τέλος του 2019 έχουμε ήδη βάλει πάνω από 3500MW, τα οποία αποδείχθηκαν στην πράξη εντελώς αναξιόπιστη χρυσοπληρωμένη ηλεκτροδότηση. Τα πάνω από 3500MW χερσαία αιολικά, διασκορπισμένα σε ολόκληρη τη χώρα, αποδείχθηκαν εντελώς ανίκανα ν’ αντικαταστήσουν αξιόπιστα έστω και μία παλιά λιγνιτική μονάδα των 300MW.

Ειδικά για το Άρθρο 13:
Η χωροθέτηση αιολικών θα πρέπει να συνδεθεί με την απόσταση ασφαλείας ανθρώπων και ζώων από την εκπομπή υποήχων των ανεμογεννητριών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από Νοέμβριο 2018 εκπομπή της Γερμανικής κρατικής τηλεόρασης ZDF “planet)e” με θέμα “Infrasound, Noise we can’t hear” (Υπόηχοι, θόρυβος που δεν μπορούμε ν’ ακούσουμε). Η εκπομπή είναι διαθέσιμη (στα αγγλικά) στο σύνδεσμο https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infrasound-100.html.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μια ανεμογεννήτρια ισχύος 5MW δυνητικά εκπέμπει υπόηχους σε απόσταση έως 20 χιλιομέτρων! Η εκπομπή υποήχων έχει συνδεθεί με προβλήματα υγείας σε ανθρώπους και ζώα, με πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων τα τελευταία χρόνια.
Συνεπώς, ειδικά για τα χερσαία αιολικά πρέπει να διακοπεί κάθε περαιτέρω ανάπτυξή τους στο σύνολο της χώρας, για την προστασία του πληθυσμού και της άγριας πανίδας. Στο τέλος του 2019 έχουμε ήδη βάλει πάνω από 3500MW, τα οποία μάλιστα αποδείχθηκαν στην πράξη εντελώς αναξιόπιστη χρυσοπληρωμένη ηλεκτροδότηση. Τα πάνω από 3500MW χερσαία αιολικά, διασκορπισμένα σε ολόκληρη τη χώρα, αποδείχθηκαν εντελώς ανίκανα ν’ αντικαταστήσουν αξιόπιστα έστω και μία παλιά λιγνιτική μονάδα των 300MW.
Για τα φωτοβολταϊκά, θα πρέπει να προταχθεί η εγκατάσταση σε στέγες στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά που δεν προβλέπεται να συνδεθούν στο Διασυνδεμένο Σύστημα δίκτυο την προσεχή δεκαετία, προκειμένου να υποκαταστήσουμε με στοιχειωδώς αξιόπιστο τρόπο εισαγωγές πετρελαίου.
Για την εγκατάσταση σε περιοχές που καλύπτονται ήδη απ’ το Διασυνδεμένο Σύστημα θα πρέπει επίσης να προταχθεί η εγκατάσταση στις στέγες έναντι εγκαταστάσεων σε εκτάσεις. Σε κάθε περιοχή θα πρέπει να προβλεφθεί η μέγιστη φέρουσα ικανότητα και να μην εξετάζονται αποσπασματικά ένα-ένα τα έργα.
Να απαγορευθεί κάθε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, οποιασδήποτε παραγωγικής ικανότητας.
Να προβλεφθεί η υποχρέωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε συστοιχίες πάνω σε κατάλληλες βάσεις, προκειμένου να μειωθεί η εδαφική έκταση που καλύπτεται.

Οι αναρτήσεις μας δημοσιεύονται στο greeklignite.blogspot.gr και αναδημοσιεύονται στο Facebook. Να επισκέπτεστε τακτικά το ιστολόγιο για να δείτε τις αναρτήσεις, το FB μάλλον δεν θα σας στείλει σχετική ειδοποίηση. Για να παίρνετε ειδοποίηση απ’ το Facebook, ρυθμίστε τις "Προτιμήσεις Ενημερώσεων" στο Facebook σύμφωνα με τις Οδηγίες που θα βρείτε εδώ.

Ειδικά για το Άρθρο 14:
Το γεγονός της ύπαρξης πολλών περιοχών με κορεσμένα δίκτυα δείχνει τα αδιέξοδα της αθρόας ανάπτυξης των συγκεκριμένων μορφών “Α”ΠΕ, που προώθησε το δήθεν “Εθνικό” Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η θηριώδης μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη ακόμα δεν έχει δουλέψει στην ονομαστική της ισχύ, αλλά ουδείς φαίνεται να προβληματίζεται για τη συνεχιζόμενη ζημιά της ΔΕΗ και των μετόχων της. Οι καταναλωτές καλούμαστε να πληρώσουμε για αχρείαστη ανάπτυξη δικτύων, με λεφτά που δεν υπάρχουν, προκειμένου να μπουν κι άλλες ηλεκτροδοτικά αναξιόπιστες “Α”ΠΕ, την ώρα που δεν δουλεύει πλήρως η Μεγαλόπολη 5 και δεν έχει δουλέψει ποτέ το ήδη πληρωμένο υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας. Μάλιστα, ακριβώς λόγω των κορεσμένων δικτύων, αντί για πολλά μικρά φωτοβολταϊκά στις στέγες προωθούνται θηριώδη φωτοβολταϊκά έργα, που συνδέονται κατευθείαν στο δίκτυο μεταφοράς, καλύπτοντας βοσκότοπους και καλλιεργημένες εκτάσεις σε βάρος της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Επιπλέον, η καθίζηση της οικονομικής δραστηριότητας που έφερε ο κορονοϊός καθιστά εντελώς αβέβαιη την υλοποίηση επενδύσεων, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος επέκτασης δικτύων σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης 10% της μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 10% της ισχύος παραγωγής της αρχικής Άδειας Παραγωγής.

Ειδικά για το Άρθρο 16:
Δεν είναι σαφές ποια θα είναι η επίπτωση στα δημόσια έσοδα απ’ τη μείωση του εφάπαξ τέλους ούτε και ποιο το νόημα του πλαφόν στα 12.000€, που αντιστοιχεί σε 200MW. Πόσα έργα άραγε υπάρχουν ή προγραμματίζονται μεγαλύτερα από 200MW; Και γιατί δεν μπορούν να κατατμηθούν σε επιμέρους έργα των 199MW, που είναι ήδη μεγάλα;
Ειδικά επί του Κεφαλαίου Γ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:
Δεν εξηγείται πώς η δημιουργία κεντρικής δομής θα βελτιώσει τα “μεγάλα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υλικοτεχνική υποδομή”, καθώς και τη “διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια”, που αναφέρει η Αιτιολογική Έκθεση για τους σημερινούς Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Αν υπάρχουν κενά, καλύψτε τα. Αν κάπου διαπιστώνετε διοικητική ανεπάρκεια, αλλάξτε αιτιολογημένα τις διοικήσεις. Όμως αντί για αποκέντρωση της διοίκησης, με το νομοσχέδιο δημιουργείται άλλος ένας αθηνοκεντρικός φορέας. Αν όντως υπάρχει πρόβλημα διοίκησης, να εξεταστεί η ένταξη των ΦΔΠΠ ως 13 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και να μη γίνει άλλος ένας κεντρικός φορέας απλά και μόνο για την τακτοποίηση «ημετέρων» της εκάστοτε κυβέρνησης.

Ειδικά επί του Άρθρου 27:
Η μετονομασία του «Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» σε «Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» δείχνει άλλη μια φορά την κενότητα περιεχομένου της νομοθετικής εξουσίας. Καταρχήν η ονομασία “Οργανισμός Κλιματικής Αλλαγής” αποτελεί γελοιότητα, καθώς η έννοια του κλίματος είναι συνυφασμένη με την αλλαγή από τότε που υπάρχει ο πλανήτης. Θα είχε κάποιο νόημα αν προσδιοριζόταν ως “Οργανισμός Ανθρωπογενούς Κλιματικής Αλλαγής”, αλλά το ανθρωπογενές της αλλαγής αποτελεί απλά μια θεωρία που προωθούν οι πολιτικοί και δεν επαληθεύεται σε επιστημονικό επίπεδο.
Το γεγονός πως η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών ανατίθεται με το νομοσχέδιο σε “Οργανισμό Κλιματικής Αλλαγής”, την ίδια στιγμή που στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η ανάπτυξη “A”ΠΕ, θέτει εξ ορισμού τις προστατευόμενες περιοχές σε κίνδυνο.

Ειδικά επί του Άρθρου 41:
Η δημιουργία Μητρώου Περιβαλλοντικών ΜΚΟ θα πρέπει να συνδυαστεί με ξεκαθάρισμα του χώρου, καθώς και άμεσο και ταχύτατο έλεγχο των οικονομικών και των πηγών χρηματοδότησης αυτών των ΜΚΟ. Π.χ. στις οικονομικές καταστάσεις μιας απ’ τις πιο μεγάλες και γνωστές ΜΚΟ του χώρου είχαμε δει το 2018 παρατήρηση Ορκωτού Ελεγκτή πως «οι φορολογικές υποχρεώσεις του ιδρύματος δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1998/1999 έως 2016/2017», δηλαδή επί μια 20ετία (https://greeklignite.blogspot.com/2018/10/20.html). Η κατάσταση αυτή είναι εντελώς απαράδεκτη για ευνομούμενο κράτος και παραβιάζει τη Συνταγματική πρόβλεψη για φορολογική συμβολή όλων.

Ειδικά επί του Άρθρου 44:
Η περαιτέρω ανάπτυξη χερσαίων αιολικών θα πρέπει να απαγορευθεί εντελώς στο σύνολο της χώρας! Έχουμε ήδη περισσότερα αιολικά από όσα χρειαζόμαστε κι αυτά που ήδη βάλαμε (>3500MW στο τέλος 2019) αποδείχθηκαν στην πράξη εντελώς ανίκανα ν’ αντικαταστήσουν αξιόπιστα έστω και μία παλιά λιγνιτική μονάδα των 300MW. Μας ζητάτε δηλαδή να χρυσοπληρώνουμε επενδύσεις σε μη αξιόπιστη ηλεκτροπαραγωγή, με λεφτά τα οποία δεν έχουμε και δανειστήκαμε με όρους μνημονίων. Και δεν είναι μόνο μη αξιόπιστη ηλεκτροπαραγωγή, οι ανεμογεννήτριες εκπέμπουν υπόηχους σε αποστάσεις χιλιομέτρων, οι οποίοι εγνωσμένα βλάπτουν την υγεία ανθρώπων και ζώων, επηρεάζουν αρνητικά τα οικοσυστήματα των περιοχών όπου εγκαθίστανται, επηρεάζουν αρνητικά την τροφοδοσία των υδροφόρων οριζόντων καθώς τροποποιούν κατείσδυση και απορροή των μετεωρικών κατακρημνισμάτων, εξοντώνουν πουλιά, νυχτερίδες και έντομα, με το διαρκή θόρυβο >100dBA απομακρύνουν την πανίδα, είναι απολύτως πρόβλημα!


Για αναδημοσίευση, πρέπει να φαίνεται υποχρεωτικά ολόκληρο το κείμενο "Πηγή: greeklignite.blogspot.gr".Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου