Ενσιλωτής

Το ιστολόγιο λειτουργεί στο περιβάλλον του Google Blogger και ο Blogger χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υηρεσιών, την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με την περιήγηση στο ιστολόγιο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

"Πουλάτε-πουλάτε, στη φυλακή θα πάτε!". Άλλο το πούλημα κι άλλο το ξεπούλημα των λιγνιτών!


Στις 6/2/2019 κατατέθηκαν τελικά οι προσφορές στο διαγωνισμό για πρόσβαση ιδιωτών στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή. Ο διαγωνισμός έγινε μετά την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση COMP 38.700, απόφαση η οποία προκλήθηκε μετά από καταγγελία το 2003 στην Κομισιόν ότι η Ελληνική Δημοκρατία είχε χορηγήσει στην ΔΕΗ αποκλειστική άδεια για αναζήτηση και εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα, κατά παράβαση του άρθρου 86 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όταν το 2016 η συζήτηση έκλεισε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, απέναντι στη ΔΕΗ, που την υποστήριζε η Ελληνική Δημοκρατία, βρέθηκε η Κομισιόν, υποστηριζόμενη απ' την Elpedison Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ, την Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη ΑΕ (θυγατρική του Ομίλου Βιοχάλκο) και την Μυτιληναίος AE, την Protergia AE και την Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ, δηλαδή τον Όμιλο Μυτιληναίου.  

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού (ξε)πουλήματος των λιγνιτών, δόθηκε μια προσφορά 25 εκατ. € απ' τη Mytilineos Société AnonymeGroup of Companies για τη "Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε." και μια υπό όρους -και γι' αυτό άκυρη- προσφορά 103 εκατ. € απ' την Κοινοπραξία SEVEN ENERGY – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το πακέτο "Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε." + "Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.".

Όπως φάνηκε απ' το διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι Elpedison και Όμιλος Βιοχάλκο δεν ενδιαφέρθηκαν καν να καταθέσουν προσφορά, ενώ ο Όμιλος Μυτιληναίου ήταν τελικά ο μόνος που συμμετείχε με προσφορά-"κοψοχρονιά", ενδεχομένως αυτά ήταν τα χρήματα που έχει τη δυνατότητα να διαθέσει.  Μετά τα πιο πάνω δεν είναι σαφές για ποιο ακριβώς λόγο θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία "αποεπένδυσης", αφού αυτοί που είχαν προσφύγει είτε δεν ενδιαφέρονται είτε δεν έχουν λεφτά, ενώ δεν εμφανίστηκε με προσφορά άλλος ενδιαφερόμενος. Εκτός πια κι αν ο διαγωνισμός ήταν εντελώς στημένος, για να γίνουν γνωστές οι αποτιμήσεις του "ανεξάρτητου" εκτιμητή, να βρεθεί ένα οποιοδήποτε πρόσχημα να μειωθούν οι αποτιμήσεις και να δοθούν οι εταιρείες έναντι πινακίου φακής.

Στην πιο πάνω εικόνα βλέπουμε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4533 (ΦΕΚ τ. Α΄, 75/27.4.2018), που προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία της "Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.", που αποτίμησε ο Όμιλος Μυτιληναίου σε 25 εκατ. €, ενώ ο "ανεξάρτητος" εκτιμητής ήταν πιο γαλαντόμος, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποτίμησε στα 157 εκατ. €.  Έχουμε λοιπόν και λέμε περιουσιακά στοιχεία: 

α) μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Μελίτη 1, ονομαστικής ισχύος 330 MW. Πρόκειται για την πιο νέα λιγνιτική μονάδα της χώρας, μπήκε σε λειτουργία στο τέλος 2002 και φυσιολογικά είναι μη αποσβεσμένη. Μια νέα λιγνιτική μονάδα κοστίζει περίπου 2 εκατ. €/MW, συνεπώς η αξία ως νέας ήταν τουλάχιστον 660 εκατ. € (δημοσιεύματα της τότε εποχής την έφερναν στα 250 δισ. δρχ., δηλ. 735 εκατ €). Αν έχει αποσβεσθεί η μισή, η αναπόσβεστη αξία είναι τουλάχιστον 330 εκατ. €!

β) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη 2η μονάδα (Μελίτη 2), ονομαστικής ισχύος 450 MW. Η αξία της ...
συναρτάται με το αν θα γίνει ή όχι η 2η μονάδα.

γ) τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. επί των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Μελίτη Φλώρινας και στην ευρύτερη αυτής περιοχή, δυνάμει της από 4 Ιουλίου 1994 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας με αριθμό Δ9-Α/Φ54/13421 (Β΄ 633), δηλαδή επί των λιγνιτικών κοιτασμάτων Κλειδιού, Λόφων Μελίτης και Βεύης, καθώς και το δικαίωμα χρήσης των εκτάσεων κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή του Κλειδιού που απαιτούνται για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης. 
Εδώ μιλούμε για πολλά εκατομμύρια € ζεστό χρήμα, που έχει ήδη πληρώσει η ΔΕΗ για απαλλοτριώσεις εκτάσεων στο Κλειδί, για διάνοιξη ορυχείου και για την απαλλοτρίωση του Οικισμού Κλειδιού, αλλά και για πολλά εκατομμύρια τόνους αποθεμάτων λιγνίτη. Με την Υπουργική Απόφαση του 1994 παραχωρήθηκε στη ΔΕΗ για 30 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για άλλα 20 χρόνια, δηλαδή συνολικά μέχρι το 2044, το σύνολο της λεκάνης Φλώρινας πλην των ήδη υπαρχουσών ιδιωτικών παραχωρήσεων σε Βεύη και Αχλάδα. Με την έρευνα που είχε ήδη κάνει η ΔΕΗ είχε διαπιστώσει απολήψιμα αποθέματα τουλάχιστον 60 εκατ. τόνους στη Βεύη, τουλάχιστον 42 εκατ. τόνους στο Κλειδί και τουλάχιστον 43 εκατ. τόνους σε Λόφους-Μελίτη, συνολικά δηλαδή 145 εκατ. τόνους, ξυλιτικής ποιότητας. Πόσο αξίζει αυτό το απόθεμα, που διασφαλίζει τη λειτουργία της Μελίτη 1 για πάνω από 50 χρόνια ; Το ιστολόγιο είχε σχετική ανάρτηση σε ανύποπτο χρόνο, πριν 5 χρόνια, αλλά δείτε τώρα: Μηδέν για τον Όμιλο Μυτιληναίου, Μηδέν και γα τον "ανεξάρτητο" εκτιμητή! 

δ) το γήπεδο του ΑΗΣ Μελίτης και το γήπεδο απόθεσης στερεών παραπροϊόντων του ΑΗΣ Μελίτης, το σύνολο των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Μελίτης, το σύνολο των βοηθητικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων του ΑΗΣ Μελίτης. Οικόπεδα, κτήρια κι εξοπλισμός πόσο αξίζουν; Μηδέν για τον Όμιλο Μυτιληναίου, Μηδέν και γα τον "ανεξάρτητο" εκτιμητή!


Ανάλογα ισχύουν και για τη "Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.", που απ' τον "ανεξάρτητο" εκτιμητή αποτιμήθηκε στα 147 εκατ. €, όταν η προίκα της περιλαμβάνει δυο μονάδες των 300MW (έναρξη 1974 & 1990 αντίστοιχα, φυσιολογικά είναι αποσβεσμένες, εκτός ίσως απ' την επένδυση αποθείωσης της Μονάδας 4), το γήπεδο και το σύνολο των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης, το σύνολο των αποθεμάτων λιγνίτη της Μεγαλόπολης (τουλάχιστον 150 εκατ. τόνοι), αλλά και τα ήδη ανοικτά και λειτουργούντα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ, με όλο τον εξοπλισμό τους. Τρεις λιγνιτικές μονάδες, η μια αναπόσβεστη, ένα λιγνιτικό κέντρο, δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για απαλλοτριώσεις εκτάσεων και Οικισμών, ένα ολόκληρο λιγνιτικό κέντρο με τον εξοπλισμό του "αποτιμήθηκαν" απ' την Κοινοπραξία 103 εκατ. €! Σιγά, μην ξοδεύεστε!  

Τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ καλό είναι να θυμούνται πως δεν είναι ούτε βουλευτές ούτε τραπεζίτες, για να απολαμβάνουν κατάπτυστα νομοθετημένο ακαταδίωκτο για το ξεπούλημα μονάδων, κοιτασμάτων και λιγνιτωρυχείων. Το "Πουλάτε-πουλάτε, στη φυλακή θα πάτε!" ήταν σύνθημα που δονούσε το κέντρο της Αθήνας πριν πολλά χρόνια, πολύ πιθανά ωστόσο να ξανακουστεί για την επιχειρούμενη εκ νέου από ΥΠΕΝ και ΔΕΗ συνέχιση του διαγωνισμού. Ήδη κυκλοφορούν πανομοιότυπα δημοσιεύματα, διαρρεόμενα πιθανά απ' το ΥΠΕΝ, πως ο "ανεξάρτητος" εκτιμητής έκανε λάθος και πρέπει να μειωθεί το τίμημα, επειδή "ΘΑ ακριβύνει η τιμή του δικαιώματος εκπομπής CO2" ενώ και ο νέος αγοραστής θα πληρώνει στους εργαζόμενους δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και επίδομα αδείας που η ΔΕΗ δεν τα πλήρωνε! 

Οι αναρτήσεις μας δημοσιεύονται στο greeklignite.blogspot.gr και αναδημοσιεύονται στο Facebook. Να επισκέπτεστε τακτικά το ιστολόγιο για να δείτε τις αναρτήσεις, το FB μάλλον δεν θα σας στείλει σχετική ειδοποίηση. Οδηγίες ρύθμισης για τις "Προτιμήσεις Ενημερώσεων" στο Facebook θα βρείτε εδώ.


Δεν ξέρω τι θα κάνει η τιμή του δικαιώματος εκπομπής, αλλά, όπως δείχνει το πιο πάνω διάγραμμα ιστορικών τιμών απ' το investing.com για τις 19/2/2019, τον τελευταίο  μήνα κινείται καθοδικά, έχοντας κάνει υψηλό στα 25,48€ στις 23/1/2019. Ακριβώς ίδιο (25,48€) υψηλό είχε κάνει και στις 24/12/2018, ενώ στις 31/12/2018 το υψηλό ήταν στα 25,47€, συνεπώς η αποτυχία νεότερου υψηλού στις 23/1/2019 πιθανά σημαίνει μεσοπρόθεσμη διόρθωση. Στα τωρινά επίπεδα πάντως, των 20€/τόνο, ο λιγνίτης εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικός, ενώ η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και η ολοκλήρωση του 3ου Ενεργειακού Πακέτου (target model) θα δώσει τη δυνατότητα διμερών συμβολαίων των επιμέρους μονάδων, σ' ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου αναμένεται σύντομα ν' αποσυρθούν μονάδες φορτίου βάσης, με πρώτα βέβαια τα Γερμανικά πυρηνικά μέχρι το 2022.

Με βάση τα πιο πάνω, οποιαδήποτε απόπειρα ΔΕΗ & ΥΠΕΝ να μειωθούν περαιτέρω οι ήδη πολύ χαμηλές αποτιμήσεις του "ανεξάρτητου" εκτιμητή για τη "Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε." και τη "Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε." ισοδυναμεί με απίστευτο ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. Θα το δεχτούν οι μικρομέτοχοι, με πρώτο και καλύτερο το ασφαλιστικό ταμείο των εργαζομένων; Θα το δεχτεί η "γκαβή" δικαιοσύνη, που ψάχνει σε χρόνο dt αν ο Πολάκης μαγνητοφώνησε το Στουρνάρα, αλλά δεν τελειώνει ποτέ π.χ. τη δίκη για τη λεηλασία της της Proton Bank; Θα το δεχτούμε οι ψηφοφόροι; Έρχονται κι εκλογές!


Για αναδημοσίευση, πρέπει να φαίνεται υποχρεωτικά ολόκληρο το κείμενο "Πηγή: greeklignite.blogspot.gr".
 

2 σχόλια:

 1. Το πρόβλημα είναι ότι όταν γίναν αυτές οι επενδύσεις δεν υπήρχαν δικαιώματα ρύπων. Απ'όσο γνωρίζω, σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή της λιγνιτικής κιλοβαττώρας. Και αφού οι Ευρωπαίοι έχουν βαλθεί να ξεκάνουν τον λιγνίτη, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Οπότε τι προσφορές να δοθούν σε αυτό το περιβάλλον;

  Υπάρχει φυσικά και το πρόβλημα εφοδιασμού της Μελίτης όπως έχετε επισημάνει. Αν ήταν χτισμένη π.χ στη θέση του Αγίου Δημητρίου λογικά θα έπαιρνε καλή προσφορά ως η πιο σύγχρονη μονάδα.

  Και το κορυφαίο φυσικά, είναι η υποχρέωση να πουληθούν έτοιμες μονάδες και ανοιχτά ορυχεία. Ας διατεθούν τα κοιτάσματα της Δράμας και της Ελασσόνας, να ανοίξουν νέα ορυχεία και να χτίσουν εργοστάσια,να τους πάρει 5-10 χρόνια, να έχουν την τοπική κοινωνία απέναντι, και να δούμε τι επενδυτές είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1. Αν δεν υπάρχουν προσφορές, γιατί να πουληθεί δημόσια περιουσία;
   2. Πολλοί θα ήθελαν τον Άγιο Δημήτριο 5 κι ας είναι πιο παλιός απ΄' τη Μελίτη. Απλά τη Μελίτη τη σκότωσαν οι πολιτικοί, για να καίνε αέριο.
   3. Η διάθεση των κοιτασμάτων μπορούσε να γίνει το 2008-9. Έκτοτε οι "Έλληνες" πολιτικοί ήταν που πρότειναν και τη "μικρή" ΔΕΗ και το ξεπούλημα των λιγνιτών. Αλλά εδώ πούλησαν τη Μακεδονική ιθαγένεια, στο λιγνίτη θα σταματούσαν;

   Διαγραφή